Obiectivele propuse de Universitatea Politehnica din București (UPB) se încadrează în obiectivele operaţiunii 2.2.1., fiind destinate creării unui centru de cercetări în domeniul controlului, siguranţei şi securităţii alimentare.

Mai mult, pe plan mondial preocupările din domeniu se intensifică constant deoarece în scopul maximizării profiturilor producătorilor sau intermediarilor siguranţa şi securitatea alimentară este încălcată tot mai flagrant.

De asemenea, UPB doreşte să devină un factor coagulant al principalelor institute și principalilor producători interesați de acest domeniu.

Propunerea de proiect depusă de UPB îşi defineşte următoarele obiective majore:

Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD în domeniul controlului calităţii şi siguranţei alimentare, punând bazele unei platforme de cercetare ştiinţifică, evaluare şi control. În cadrul acestui obiectiv UPB doreşte realizarea unui laborator de interes regional şi naţional de controlul calităţii, siguranţei şi securității alimentare care să poată deservi deopotrivă firmelor româneşti de profil, dar şi organizațiilor naţionale şi internaţionale care au nevoie de expertiză în acest domeniu.

De asemenea, centrul se va preocupa de activităţi CDI pentru studiul influenţei diverselor rute de procesare asupra alimentelor/produselor finite. Dintre factorii analizaţi se va avea în vedere influenţa factorilor naturali sau accidentali: variaţii de temperatură pentru intervale de timp impuse; luminozitate naturală sau artificială; influenţa microundelor; etc.

În cadrul acestui obiectiv general, se are în vedere dotarea la standarde europene a infrastructurii de CDI a UPB, investiţie ce nu ar putea fi realizată din resurse proprii, astfel încât să fie rezolvate problemele care apar la nivel naţional sau chiar european/internaţional.

Punerea la punct de metode analitice de determinare a analiţilor de interes (compuşi toxici sau utili) precum şi a compoziţiei, a conformităţii alimentelor etc. Metode ce vor fi dezvoltate (parţial pe durata derulării proiectului şi în orice moment în care există interes sau cerinţă) vor putea fi transferate către instituţii specializate din cadrul Direcţiilor de Sănătate Veterinară, Direcţiilor de Sănătate Publică, laboratoarelor de profil, furnizorilor şi producătorilor de echipamente interesaţi de aceste metode sau la orice laboratoare interesate.

Realizarea acestui obiectiv necesită implicarea unor specialişti consacraţi care pot fi uşor identificaţi din rândul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor și al cadrelor didactice şi de cercetare angajate în UPB;

Realizarea de analize SPECIFICE şi NESPECIFICE pentru diversele tipuri de produse alimentare solide, semisolide sau lichide precum și a compuşilor volatili aferenţi (speciaţia chimică a compuşilor cu activitate biologică net diferită (toxicitate); screening rapid al compuşilor de interes (aditivi alimentari); identificare condiţii sigure de exploatare (în fast-food-uri sau restaurante: pentru uleiul de gătit; de păstrare a diverselor sorturi de alimente în condiţii precizate; provenienţa produselor;  etc.); analiza organismelor modificate genetic; etc.);

Dezvoltarea de resurse umane înalt calificate pentru piaţa muncii prin cursuri postuniversitare ce se vor realiza în cadrul centrului nou creat. Centrul va asigura calificarea continuă a angajaţilor firmelor de profil, a personalului din structurile guvernamentale sau non-guvernamentale.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Copyright © 2014 CNpSA. Toate drepturile rezervate.

JoomShaper