Echipamente

Echipamente cu valoare mai mare de 100.000 Euro

Sistemul de analiză termică complexă este configurat astfel încât să permită analizarea unei game largi de probe, organice, anorganice sau mixte, printre care probe biologice, nanoparticule simple sau funcționalizare, materiale organice și anorganice. 

Acesta permite: cuantificarea procentului de apă/solvent existent în probe (gradul de hidratare, apa de coordinare etc), determinarea densității grupărilor hidroxil pe suprafaţa nanoparticulelor, realizarea de cicluri de ȋncălzire/răcire pentru determinarea temperaturilor de tranziție (cristalinitatea polimerilor, lipidelor etc), determinrea stabilităţii termice a diverselor probe (organice – PE, PP, cauciuc etc sau anorganice – carbonaţi, oxizi micşti), monitorizarea prezenţei anumitor compuşi ȋn probe (PVC ȋn PE, margarină ȋn unt etc) precum și măsurarea gradului de ȋncărcare cu substanţa activă a unui sistem anorganic (Fe3O4/citostatic, ZnO/antibiotic etc).

Citometrul de flux Gallios este dezvoltat pentru piețele de cercetare și biofarmaceutice, cu un accent deosebit pe designul optic și electronic, combinat cu automatizări puternice și instrumente software și asigură achiziționarea eficientă de date de calitate excelentă de până la 10 culori, cu un design optic avansat pentru o sensibilitate sporită pentru teste multicolore.

Cromatograf-de-gaze-dotat-cu-spectrometru-de-masa

Poate fi folosit pentru analizarea de pesticide din plante, fructe, apa potabila sau alimente; de obicei tehnica preferata este cromatografia de gaze, cuplata cu detectori specifici (ECD pentru pesticide organoclorurate respectiv NPD pentru pesticide organofosforice).

Avantajul major adus de tehnica Q-TOF este că elimină mare parte din prepararea probei, prin coborârea limitei de detecție. De asemenea, cuantificarea compușilor toxici în cantități mici, cum ar fi compușii bifenilici policlorurati, dioxinele și furanii, aflatoxinele, devine ușoara fără a fi necesară o concentrare a probei. Principalele caracteristici de performantă ale aparatului sunt următoarele: repetabilitatea timpilor de retenție a GC-ului determinata cu Split-splitless si cu FID la nivel de nanogram < 0,008%, rezoluția de programare a cuptorului este de 0.1°C, viteza de achiziție a detectorului FID este de minimum 400 Hz, limita de detecție a detectorului FID este de minim 1,4 pg Carbon /sec, MS/MS este de tip quadrupol/timp de zbor

Cromatografia de lichide cuplată cu spectrometrie de masă este utilizată in domeniul proteomicii, în domeniul analizelor enzimatice, imunologice, în studiile dedicate detecției incipiente a diverselor forme de cancer sau în alte aplicații de interes major în domeniul medicinei sau în domeniul veterinar. 

Principalele caracteristici de performanță ale aparatului sunt următoarele: precizia debitului este mai buna de +/- 0.07 RSD, pompa și sistemul cromatografic este capabil să susțină presiuni de până la 1200 bari, pompa poate opera cu gradient binar cu precizie a gradientului de cel puțin 0.15% RSD și acuratețea compoziției de minim +/- 0.40%, acuratețea masei in modul MS 2 ppm, acuratețea masei in modul MS/MS 3 ppm, rezoluția masei 20.000, viteza de achiziție de date 50 spectre/sec;