Personal centru

Personal cercetare

Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

Director General
Prof.Dr.Ing. Alina Ioana BĂDĂNOIU

Prof.Dr.Ing. Adelina Carmen IANCULESCU

Prof.Dr.Ing. Cristina Daniela GHIŢULICĂ

S.L.Dr.Ing. Ionela Andreea NEACŞU

Prof.Dr.Ing. Ştefania Paula STOLERIU

Prof.Dr.Ing. Adrian VOLCEANOV

Prof.Dr.Ing. Sorin Ion JINGA 

Prof.Dr.Ing. Georgeta VOICU

CSI.Dr.Ing.Fiz. Eugeniu VASILE

Conf.Dr.Ing. Alina Mihaela MELINESCU

Prof.habil.Dr.Ing. Anton FICAI

Prof.Dr.Ing. Ovidiu DUMITRESCU

S.L.Dr.Ing. Zeno GHIZDĂVEŢ

CSIII.Dr.Ing. Bogdan Ştefan VASILE

Conf.Dr.Ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU

S.L.Dr.Ing. Alexandru Mihai EFTIMIE

S.L.Dr.Ing. Andreia ILIE

S.L.Dr.Ing. Vladimir Lucian ENE

CS.Dr.Biochim. Otilia Ruxandra VASILE

S.L.Dr.Ing. Vasile Adrian SURDU

S.L.Dr.Ing. Adrian Ionuţ NICOARĂ

Conf.Dr.Ing. Denisa FICAI

Ing. Mihaela BÎRSAN

Prof.Dr.Ing. Ovidiu OPREA

Biochim. Oana Roxana DRĂGHICI

Personal Administrativ

Florin STĂNCULEANU

Responsabil achiziții

Raluca Andreea HODREA

Jurist

Claudia Elena GOJGOREA

Responsabil financiar

Indicatorii proiectului

Indicatori de realizare

 1. Laboratorul de pregătire și prelevare probe
 2. Laboratorul de microscopie
 3. Laboratorul de spectroscopie și spectrometrie
 4. Laboratorul de separări avansate
 5. Laboratorul de difracție și fluorescență
 6. Laboratorul de analiză termică complexă
 7. Laboratorul de caracterizare coloizi
 8. Laboratorul de evaluare biologică
 1. Dispozitiv de subțiere ionică
 2. Microscop de forță atomică – AFM
 3. Microscop electronic de baleiaj cu dublu fascicul pentru probe biologice – Crio-SEM
 4. Microscop electronic de baleiaj pentru imagistica de înaltă rezoluție – HR-SEM
 5. Difractometru de raze X de unghiuri extrem de mici combinat cu detector de fotoni – SAXS/WASX
 6. Citometru în flux
 7. Aparat de analiză complexă – ATD-DSC-TG-FTIR-MS
 8. Echipament de fluorescență de raze X
 9. Spectroscop FTIR
 10. Microscop RAMAN
 11. Ultramicrotom
 12. Gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masă pentru determinarea raportului isotopic
 13. Cromatograf de lichide de precizie ultraînaltă cuplată cu spectrometru de masă hibrid
 14. Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv și ablație laser
 15. Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă
 16. Unitate motor Sterling
 17. Liofilizator
 18. Microscop electronic prin transmisie pentru probe biologice – Crio-TEM

Indicatori de rezultat