Analize de laborator în regim neacreditat

Caracterizare morfologică și structurală a structurilor

Detectare și identificare pesticide și antibiotice din alimente

Determinare amprente compuși din produse alimentare și farmaceutice

Cuantificare metale din alimente și produse farmaceutice

Analize calitative și cantitative ale compușilor din alimente