Despre centru - Descriere

Pe plan mondial, preocupările din domeniul controlului, siguranței și securității alimentare se intensifică constant deoarece acestea sunt încălcate tot mai flagrant în scopul maximizării profiturilor producătorilor sau intermediarilor.

Din acest motiv, Universitatea Politehnica din București (UPB) își propune crearea unui centru de cercetări în domeniul controlului, siguranței și securității alimentare, obiectivele propuse încadrându-se în obiectivele operațiunii 2.2.1.

De asemenea, UPB dorește să devină un factor coagulant al principalelor institute și principalilor producători interesați de acest domeniu.

Centrul Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară

Creșterea capacității de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD în domeniul controlului calităţii şi siguranţei alimentare, punând bazele unei platforme de cercetare ştiinţifică, evaluare şi control. În cadrul acestui obiectiv, UPB doreşte realizarea unui laborator de interes regional şi naţional de controlul calităţii, siguranţei şi securității alimentare care să poată deservi deopotrivă firmelor româneşti de profil, dar şi organizațiilor naţionale şi internaţionale care au nevoie de expertiză în acest domeniu.

De asemenea, centrul se va preocupa de activităţi CDI pentru studiul influenţei diverselor rute de procesare asupra alimentelor/produselor finite. Dintre factorii analizaţi, se va avea în vedere influenţa factorilor naturali sau accidentali: variaţii de temperatură pentru intervale de timp impuse, luminozitate naturală sau artificială, influenţa microundelor etc.

În cadrul acestui obiectiv general, se are în vedere dotarea la standarde europene a infrastructurii de CDI a UPB, investiţie ce nu ar putea fi realizată din resurse proprii, astfel încât să fie rezolvate problemele care apar la nivel naţional sau chiar european/internaţional.

Dezvoltarea de resurse umane înalt calificate pentru piaţa muncii prin cursuri postuniversitare ce se vor realiza în cadrul centrului nou creat. Centrul va asigura calificarea continuă a angajaţilor firmelor de profil și a personalului din structurile guvernamentale sau non-guvernamentale.

Centrul a fost înființat ca urmare a finalizării cu succes a proiectului Crearea Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” cu o valoarea totală a proiectului de 51.160.771,85 Lei.