Laboratorul de caracterizare coloizi

Analizor dimensiune nanoparticule și potențial zeta

Determinarea are la bază o tehnologie neinvazivă bazată pe difuzia dinamică a luminii (DLS) emisă de un laser. Particula asimilată cu o sferă se află în deplasare constantă datorită mișcării browniene ca urmare a ciocnirilor statistice cu moleculele de lichid. În această mișcare, particulele mici se vor mișca mai rapid decât particulele mari. 

Distribuţia mărimii particulelor obţinute prin DLS este funcţie de intensitatea relativă a luminii împrăstiată de particule de diferite clase dimensionale. Se măsoară dependenţa de timp a fluctuaţiilor intensităţilor pentru determinarea coeficientului de difuzie translaţional (D), respectiv diametrul hidrodinamic (DH). Rezultatul constituie o distribuţie a intensitatii care poate fi convertită într-o distribuție de volum sau masă dacă proprietăţile optice ale particulelor sunt cunoscute (Teoria Mie). 

Teoria Mie permite un calcul riguros al distribuţiei mărimii particulelor din date de difracţie laser, însă acestă predicţie a mărimii tuturor particulelor, mici sau mari, transparente sau opace, este condiționată de următoarele aproximări:

– Particulele ce urmează a fi măsurate sunt sferice.

– Suspensia de particule este diluată.

– Proprietățile optice ale particulelor şi ale mediului înconjurător sunt cunoscute.

– Particulele sunt omogene.

Echipament analiză suprafață – BET

Sistemul de porozimetre cu gaz (Horiba SA 9600) oferă o alternativă ieftină de determinare a suprafeței specifice. Acesta utilizează metoda gazului de curgere, care determină cantitatea de gaz (de exemplu, amestec de azot/heliu) care se adsoarbe pe un eșantion de probă ca un singur strat de molecule, așa-numitul strat monomolecular.

Folosind această abordare, măsurătorile totale ale suprafeței pot fi făcute rapid, la fiecare șase minute, în funcție de mărimea suprafeței.

Este recomandat pentru realizarea rapidă și simplă a determinărilor de suprafață specifică pentru o gamă largă de probe de pulberi incluzând:

 • ingrediente farmaceutice active, în special cele cu suprafețe reduse
 • o gamă de catalizatori nanostructurați.

Caracteristici tehnice

 • metoda de analiză:
 1. indice de suprafață BET – un singur punct de analiză
 2. indice de suprafață BET – 3 puncte de analiză
 3. volumul de pori (min. 0,005 cc/g)
 • domeniul de măsură: 0,10 – 2000 m2/g
 • timpul de analiză: 3 – 6 minute pentru o probă (punct de analiză)
 • productivitatea: 15 analize/oră (analize într-un singur punct) sau 3 analize/oră (analiză în 3 puncte) 
 • precizia măsurătorii: 0,01 m2/g
 • repetabilitate: 0,15%;
 • Deviație Standard Relativă (RDS)

Numărător de particule și celule

Analizorul furnizează informații despre comportamentul probei în timpul măsurării (aglomerare, dizolvare, sedimentare), putând fi utilizat în diverse domenii cum ar fi siguranță alimentară, domeniul biomedical, biotehnologii, biologie celulară, bacteriologie, contaminarea aerului, ceramică, cosmetice, industria farmaceutică, industria alimentară, metale, alge marine, lubrifianți, fluide hidraulice, industria petrolieră și protecția mediului.

Principiul de măsurare utilizat: electrical sensing zone, în conformitate cu standardul ISO 13319. 

Un avantaj deosebit al cestui instrument îl reprezintă faptul că rezultatele NU sunt influențate de culoarea, forma particulelor sau compoziția și indicele de refracție.

Caracteristici

Specificații