Analize de laborator în regim acreditat

Un obiectiv esențial al proiectului pentru dezvoltarea Centrului Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară a constat în acreditarea RENAR a laboratoarelor dedicate controlului calității, siguranței și securității alimentare.

Astfel, prin echipa de cercetători și tineri doctoranzi și post-doctoranzi implicată, a fost acordat Certificatul de Acreditare la data de 19.07.2021 pentru îndeplinirea cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 în vederea efectuării următoarelor încercări:

 

1. Metode prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP MS)

  • Metoda fizico-chimică prin ICP-MS pentru determinarea elementelor minerale (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn) pentru produse alimentare (lapte, produse lactate, carne, miere, fructe, legume) și apă potabilă, apă de suprafață, apă reziduală;

2. Metode prin spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier (FT-IR)

  • Metoda fizico-chimică prin FT-IR pentru determinarea calitativă a matricei probelor pentru produse alimentare (miere, pește, făină, arahide, cașcaval, vin) și apă plată și apă uzată;
  • Metoda fizico-chimică prin FT-IR pentru determinarea grăsimilor pentru produse alimentare (arahide, pește, cașcaval);

3. Metode prin termogravimetrie / calorimetrie de scanare diferențială (TG/DSC)

  • Metoda fizico-chimică prin TG/DSC pentru determinarea pierderii de masă la încălzire pentru făină de grâu;

4. Metode prin gaz cromatografie și lichid cromatografie cu detectori de spectrometrie de masă (GC-MS și respectiv LC-MS)

  • Metoda fizico-chimică prin GC-MS pentru determinarea pesticidelor (organofosforice – Azinfos metil, Clorpirifos, Clorpirifos metil, EPN, Fenitrotion, Isazofos, Fosalona, Fosmet, Primifos-etil, Primifos-metil, Piridafention – și organoclorurate – Aldrin, α-BHC, β-BHC, δ-BHC, γ-BHC, clorbensida, cis-clordan, trans-clordan, 2,4’ – DDD, 2,4’-DDE, 4,4’-DDE, 2,4’-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endrin, clorfenson, cloroneb, 4,4’-diclorobenzofenona, Endosulfan ether, Endosulfan sulfate, Endrin ketone, Ethylan, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexaclorobenzene, Isodrin, 4,4’-Metoxychlor olefin, Mirex, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, Pentachloroanisole, Pentachlorobenzene, Pentachlorothioanisole) pentru apă potabilă, apă de suprafață și apă reziduală;
  • Metoda fizico-chimică prin LC-MS pentru determinarea medicamentelor (imipenem, clindamicina clorhidrat, eritromicina, colistin sulfat, meropenem, vancomicina clorhidrat) pentru apă potabilă, apă de suprafață și apă reziduală.