Laboratorul de evaluare biologică

Evaluarea microbiologică este esenţială pentru toată gama de produse alimentare (incluzând alimentele clasice, suplimentele alimentare şi alimentele speciale). În acest sens se vor achiziţiona echipamentele specifice laboratoarelor de microbiologie, dar şi echipamente consacrate care să poată analiza ADN-ul, ARN-ul sau proteine în general pentru identificarea fără echivoc a naturii alimentului (proteic), dar şi a gradului de denaturare. Investiţia în acest laborator este de ~3.97 mil RON.

În prezent laboratoarele acreditate din România realizează analiza microbiologică a alimentelor prin metode clasice care au la bază evidenţierea directă a unor specii microbiene, denumite indicatori microbiologici, a căror prezenţă şi cantitate indică riscul prezenţei altor contaminanţi biologici, inclusiv a agenţilor patogeni. Aceste metode presupun izolarea şi identificarea parametrilor microbiologici utilizând medii speciale şi tehnici de identificare biochimică şi/sau serologică standardizate. Cu toate acestea, numeroşi factori biologici (ex. microorganisme potenţial patogene, microroganisme rezistente la antibiotice), virusuri sau factori biochimici (ex. toxine microbiene sau diferiţi produşi derivaţi din metabolismul microbian) nu pot fi decelaţi prin metode clasice.

Acest laborator îşi propune să dezvolte şi să aplice metode noi de detecţie a contaminanţilor microbiologici din alimente prin utilizarea unor instrumente şi tehnici de ultimă generaţie. Metodele moderne utilizate vor completa tehnicile clasice şi vor include:

 • Izolarea unei palete mai largi de microorganisme, inclusiv fastidioase din alimente;
 • Identificarea microorganismelor izolate utilizând metode avansate de microscopie şi metode automate/semiautomate biochimice şi imunologice realizate în microvolume pentru analiza rapidă a unui număr mare de probe sau variante;
 • Evidenţierea acizilor nucleici (ADN, ARN) specifici diferitelor microorganisme prin PCR (polymerase chain reaction), qRT-PCR (Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR), urmate sau nu de migrarea produşilor de amplificare în gel de agaroza – pentru discriminarea acurată a taxonilor unei familii, clase, specii de microorganisme direct din alimentele contaminate şi de tipizarea moleculară prin secvenţiere sau Western Blott;
 • Utilizarea TLC (Thin Layer Chromatography) ca metodă de identificare rapidă şi eficientă a microorganismelor din alimente;
 • Caracterizarea potenţialului de patogenitate şi a profilurilor de rezistenţă la antibiotice ale tulpinilor microbiene izolate din alimente:
 1. evidenţierea profilului de rezistenţă la antibiotice prin metode fenotipice şi moleculare (metoda disc difuzimetrică, E-Test, evidenţierea concentraţiei minime inhibitorii prin metoda microdilutiilor, PCR);
 2. determinarea caracterelor de virulenţă pentru evidenţierea potenţialului patogen al tulpinilor izolate din alimente (ex. evaluarea capacităţii de aderenţă la substrat celular şi inert, producerii de biofilme, producerii de toxine şi enzime, PCR).
 • Dezvoltarea de noi suprafeţe şi ambalaje alimentare cu proprietăţi antimicrobiene.

Citometru în flux

Citometrul de flux Gallios este dezvoltat pentru piețele de cercetare și biofarmaceutice, cu un accent deosebit pe designul optic și electronic, combinat cu automatizări puternice și instrumente software și asigură achiziționarea eficientă de date de calitate excelentă de până la 10 culori, cu un design optic avansat pentru o sensibilitate sporită pentru teste multicolore.

Aparat de izolare și identificare microorganisme

Bioanalizor pentru analiză ADN, ARN sau proteine

Electroforeză capilară

Electroforeza capilară este un sistem dezvoltat pentru:  analiza de proteine, toxicologie,  compuși farmaceutici, analiza moleculelor mici (ioni) și acizi nucleici. 

Sistemul are 2 detectori incluși (UV –VIS si DAD) și poate fi upgradat și cu alți detectori cum ar fi LIF.

Aceasta se poate cupla cu spectrometrul de masă, colectarea și prelucrarea datelor făcându-se cu ajutorul unui software inclus.

Configurația echipamentului

Caracteristici detector UV-VIS:

Caracteristici detector DAD:

Linie ELISA cu spălător, cititor multimodal pentru microplăci și cuve cu numărător automat de celule

Caracteristici:

 • Surse de excitație: LED-uri de mare putere (pe întreg spectrul) și lampă flash cu Xenon;
 • Detectorii sunt reprezentați de două fotomultiplicatoare dedicate pe fluorescență și luminiscență și o fotodiodă de siliciu pentru absorbanță;
 • Acceptă orice format de placă de la 6 la 3000 de godeuri, indiferent de înălțime, prin ajustarea automată pe înălțime a distanței de citire, top sau bottom;
 • Permite citiri de tip: endpoint, kinetic, linear scan, area scan și spectral scan;
 • Permite agitare liniară și orbitală în trei trepte de viteză;
 • Permite reglarea temperaturii interioare de la 4oC peste ambient până la 45oC absolut;
 • Permite atmosferă îmbogățită cu CO2;
 • Permite citiri de tip top sau bottom în orice mod, luminiscență sau  fluorescență;
 • Accesul frontal la placa cu probe permite automatizarea facilă prin integrare într-un sistem automat de pipetare;
 • Adăugarea sau schimbarea cartușelor cu diverse moduri de detecție se face frontal în mai puțin de două minute de către utilizator;
 • În caz de căderi de tensiune, tastele frontale elimină nevoia de repornire a unității de control pentru acces la placa cu probe sau la cartușele de detecție;
 • Instrumentul este controlat de SoftMax Pro 6, ce permite accesul nelimitat la funcțiile oricărui cititor din portofoliul Molecular Devices și configurarea și analiza rezultatelor.
 • SMP 6 dispune de o bibliotecă imensă de protocoale de citire preinstalate, formate de plăci, dar și posibilitatea de a crea aplicații și plăci noi;
 • SMP 6 permite configurarea ușoară a protocoalelor de citire și a algoritmilor de analiză, dispunerea probelor în placă, editarea și programarea variabilelor, transformarea formulelor, curbe standard, grupări cut-off, validarea formulelor, salvare baze de date, grafice 2D și 3D, recalculare rezultate, opțiuni de export și import de date și calibrarea citirilor
 • Instrumentul, în configurație de bază, permite următoarele moduri de citire:

 

Absorbanță

Domeniu optic: 230-1000 nm;

Lățime de bandă: 4 nm;

Acuratețe: ±2 nm;

Repetabilitate: ±1 nm;

Interval fotometric: 0-4 OD;

Rezoluție fotometrică: 0,001 OD;

Acuratețe fotometrică: < ±0,010 OD ±1%, 0-2 OD;

Precizie fotometrică: < ±0,010 OD ±1%, 0-2 OD;

Lumină pierdută: <0,05% la 230 nm.

Fluorescență

Domeniu optic: 250-850 nm;

Increment de selecție: 1nm;

Lățime de bandă ajustabilă: EX-9/15 nm și EM-15/25 nm;

Interval dynamic linear: > 6 ordine de mărime;

Sensibilitate: 0,5 pM în placa de 96 și 1pM în placa de 384;

Luminiscență

Domeniu optic: 300-850 nm;

Increment de selecție: 1 nm și posibilitatea de detecție a mai multor lungimi de undă simultan;

Interval dynamic linear: > 6 ordine de marime;

Sensibilitate: 15 pM în placa de 96 și 30 pM în placa de 384;

 • Instrumentul permite și imagistica celulară cu sursă de lumină albă, sursa pentru 460 nm și 625 nm, detector CCD de 1,25 megapixeli, autofocus patentat și pentru lumina transmisă și lungimi de undă de 541 si 713 nm;
 • Componenta optică permite aplicații de numărare a celulelor și măsurarea proliferării celulare și expresiei proteice.

Secvențiator

Sistem automat de pregătire a probelor care include extractor automat de ADN/ARN și proteine și omogenizator de țesuturi

Microscop optic cu fluorescență up-right (2 bucăți)