Obiective

OS1

Creşterea calităţii şi creșterea eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare (CD) ale Universității Politehnica București (UPB) în domeniul siguranţei şi securităţii alimentare se vor realiza prin:

  • crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unor activităţi specifice;
  • integrarea colectivului în consorţii naţionale, transnaţionale sau internaţionale;
  • crearea unui pol de excelenţă în domeniu, deschis către nevoile societăţii contemporane;
  • creşterea atractivităţii activităţii de CD şi atragerea tinerilor în cadrul ciclurilor de învăţământ II (masterat) şi respectiv III (şcoala doctorală sau în cadrul stagiilor postdoctorale) din cadrul UPB;
  • intensificarea activităţilor de publicare a brevetelor şi lucrărilor ştiinţifice;
  • creşterea caracterului practic, aplicativ al rezultatelor ştiinţifice.

OS2

Creşterea performanţei profesionale a echipei de CD a UPB este o componentă esenţială a oricărei instituţii deoarece investiţia în personal este esenţială pentru menţinerea instituţiei în vârful clasamentului (în prezent UPB fiind clasat ca cea mai performantă instituţie românească, conform SCOPUS).  

UPB şi-a consolidat poziţia de lider naţional, în ultimii ani fiind situată pe primul loc conform SCIMAG dintre instituţiile româneşti, pe locul 8 în Europa Centrală şi de Est, şi pe locul 465 în lume (în creştere cu ~20 poziţii faţă de anul trecut). Mai mult, datorită provocărilor crescânde, singura şansă de dezvoltare este educaţia continuă care, evident, aduce valoare adăugată resursei umane implicate.

OS3

Îmbunătăţirea colaborării cu industria şi asigurarea personalului înalt calificat sunt impetuos necesare deoarece dezvoltarea unor grupuri complexe între institutele de cercetare și industrie sunt necesare pentru obţinerea de rezultate competitive la nivel european şi internaţional.  

De asemenea, în calitatea sa de universitate de cercetare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are obligaţia morală faţă de societatea românească de a asigura experţii necesari, prin programele de licenţă şi masterat, inclusiv pentru industria alimentară: controlul calităţii, siguranţei şi securității alimentare. Colaborarea cu industria va permite o mai bună adaptare a cunoştinţelor transmise către absolvenţi, urmărind astfel necesităţile reale ale industriei alimentare.

OS4

Creşterea competitivităţii industriei alimentare româneşti în cadrul pieţei comune Europene, şi nu numai – competitivitatea industriei alimentare româneşti este dată de mai mulţi factori, dintre care unul deosebit de important este şi controlul calităţii, siguranţa şi securitatea alimentară. România este capabilă să asigure alimente pentru 80 de milioane de locuitori, ceea ce înseamnă un potenţial enorm ce este estimat la ~50 milioane de Euro (conform autorităţilor române).

Achiziţia infrastructurii de cercetare propuse va permite posibilitatea unor controale minuţioase a produselor alimentare, la cererea producătorilor, intermediarilor sau a organelor statului şi va duce în final la creşterea încrederii consumatorilor în produsele româneşti. De asemenea, existenţa echipamentelor moderne de analiză va permite şi evaluarea influenţei anumitor parametri (accidentali, naturali sau de procesare) asupra calităţii produselor alimentare. Odată realizate achiziţiile, UPB se va preocupa de acreditarea metodelor şi laboratoarelor înfiinţate.